BUERGER HASTALIĞI NEDİR? BUERGER BELİRTİLERİ NELERDİR?

BUERGER HASTALIĞI NEDİR? BUERGER BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bu makalemizde buerger hastalığı nedir, buerger hastalığı tanısı, buerger hastalığı prognozu, buerger hastalığı tedavisi ve buerger hastalığı diyeti gibi bilgilerden bahsedeceğiz. Öncelikle;

Buerger Hastalığı Nedir?

Özellikle sigara içen genç erkeklerde sık görülen, küçük ve orta boy arter ve venleri tutarak obstrüksiyona yol açan enflamatuar damar hastalığıdır. Buerger hastalığının tıbbi adı Thromboangiitis obliterans‘tır.

Buerger hastalığı nedir?

Buerger Hastalığı Etiyolojisi

Vakaların %90-95’i erkektir. Etiyoloji bilinmemekle beraber hastaların tamamına yakını sigara tiryakisidir. Sigaranın bırakılması Buerger hastalığının ilerlemesini büyük ölçüde önler. Hastaların çoğunda HLA-A9 ve HLA-B5 antijenleri vardır. Etiyolojide tütüne karşı hipersensitivitenin rolü olduğu ileri sürülmüştür. Hastaların çoğunda kan damarlarında yaygın olarak bulunan tip 1 ve tip 3 Kollagen’e karşı hücresel duyarlılık olması sebebiyle TAO’nun otoimmün kaynaklı olabileceği de ileri sürülmüştür.

Buerger Hastalığı Patolojisi

Buerger hastalığı ekstremitelerdeki küçük ve orta çaplı arter ve venleri segmenter bir şekilde tutar. Özellikle radial ve tibial arterler sık tutulur. Serebral veya koroner arterler de etkilenebilir. Tutulan damar trombüs ile tıkanmış olup non-süpüratif panarteritis veya panflebitis mevcuttur. Trombüs organize veya rekanalize olabilir, mikroabseler içerir. Media sağlamdır.

Kalsiyum veya kolesterol birikimi yoktur. Bu özellikleriyle arteriyosklerozis obliteranstan ayrılır. Akut lezyonlarda endotel hücrelerinde proliferasyon, intimada lenfosit infiltrasyonu bulunur. Olayın başlangıcındaki lezyonun primer olarak trombotik mi yoksa inflamatuar mı olduğu henüz bilinmemektedir. Kronik lezyonlarda arter duvarındaki fibrozis komşu ven ile siniri de etkiler. Arter, ven ve sinirdeki bu fibrozis Buerger hastalığı için çok tipiktir.

Buerger Hastalığı

Buerger Hastalığı Klinik Bulguları

Migratuar yüzeyel tromboflebit, intermitan kladikasyo ve Raynaud Fenomeni sık görülür. Ekstremite distalinde obstrüksiyona bağlı olarak iskemi, soğukluk, renk değişiklikleri, ödem ve ağrı vardır. Ağrı genellikle ayak tabanındadır. İleri derecede tutulum varsa ekstremitenin distalinde kalıcı ağrı, ülserasyon, trofik değişiklikler (deride atrofi ve incelme, kıllarda dökülme, tırnaklarda deformasyon) veya kangren gelişebilir. Önceleri sadece egzersizle gelen ağrı ileriki dönemlerde istirahat halindeyken de olur. İskemik nöropatiye bağlı olarak his kaybı olabilir. Tutulum distalden başlar ve proksimaldeki arterlere doğru yayılır.

Buerger Hastalığı Tanısı

Ekstremite distalinde trofik değişikliklerin bulunması, hastanın sigara içen genç erkek olması, intermitan kladikasyo tanımlaması ve tibialis posterior ve dorsalis pedis nabızlarının alınamaması ile tanı büyük ölçüde konulur. Arteriografide ekstremitenin proksimal damarları nisbeten sağlam iken distal arterlerde segmenter tıkanıklık bulunması ve kollateral gelişiminin görülmesi tanıda çok önemlidir. Diğer tıkayıcı hastalıklardaki kollaterallerin aksine Buerger hastalığındaki kollaterallerin aşırı tortüoz görünümü için türbişon veya ağaç kökü tabirleri kullanılmıştır. Kesin tanı arter biyopsisi ile konulur.

[adinserter block=”1″]

Buerger Hastalığı Prognozu

Sigarayı bırakamayanlarda buerger hastalığı ilerler ve amputasyonlara gerek duyulur. Sigarayı tamamen bırakanlarda buerger hastalığı ilerlemeyi durdurur ve yavaşlar veya tamamen durabilir. Amputasyon riski semptomların başlangıcından sonraki on yıl içinde yaklaşık %20 civarıdır. Viseral arterlerde tutulum olmadıkça hastalık mortal seyretmez.

Buerger Hastalığı Tedavisi

Spesifik olarak bir tedavi şekli yoktur. En önemli kaide buerger hastalığında sigaranın derhal kesilmesidir. Destekleyici tedavi açısından aşırı sıcak ve aşırı soğuktan, rahatsızlık veren ayakkabılarla ayakların travmatize edilmesinden, mantar enfeksiyonlarından kaçınılmalıdır. Ayak bakımına çok dikkat edilmelidir.

Kortikosteroidler ve antikoagülanların tedavide yeri yoktur. İskemik dokuda enfeksiyon gelişirse antibiyotik kullanımı gerekebilir. Genellikle küçük çaplı arterler etkilendiği için cerrahi tedavi şansı yoktur. Vazospastik komponenti bulunan hastalarda Pentoksilifin veya kalsiyum antagonistleri kullanılabilir, sempatektomi yapılabilir.

Buerger Hastalığına Hangi Bölüm Bakar?

Buerger hastalığına hangi bölüm bakar sorusu merak edilmektedir. Bu hastalığa algoloji anesteziyoloji ve reanimasyon ile Kalp-Damar ve Genel Cerrahi bölümleri bakar.

*Gerekli desteği almanız için kesinlikle hekiminize görünün!

** Hekiminize danışmadan asla ilaç kullanmayın!

Dr. Gökhan Güler
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.