ALDATMA

Evlilik, karşılıklı cinsel doyumun sağlanmasını, birlikteliği, dayanışmayı ama bunlardan da önemlisi, neslin devamını sağlayan bir ilişki biçimidir. Bu ilişkinin sürmesi mutlu bir şekilde sürmesi hepimizin hedefidir. Sonuçta insanlar mutlu birlikteliklerini bir ömür sürdürebilmek için evlilik yoluna giriyor. Ve toplum olabilmemiz içinde, bireylerin mutlu ve uyumlu aileler kurmalarına bağlanmaktadır.

İkili bir ilişki bağlamı içinde taraflardan birinin duygusal ya da fiziksel yakınlık düzeyini düzenleyen normları ilişki dışındaki biriyle ihlal etmesi şeklinde tanımlamışlardır aldatmayı. Aldatma evliliklerde oldukça sık rastlanan bir problemdir. Sadece evlilik durumunda değil ikili ilişki durumunda da aldatmalar oldukça sık görünmektedir.

ARAŞTIRMALARDA ALDATMA

Popüler basında ve medyada oldukça sık işlenen bir konu olmasına rağmen aldatma ile ilgili araştırmalar zor ve zahmetlidir. Aldatmanın karmaşık doğası düşünüldüğünde bu beklenilebilir bir durumdur. Aldatmayı inceleyen araştırmalarla ilgili yaygın kanı, bu konuda pek çok cevaplanmamış soru olduğudur. Aldatan insanlara neden aldattığı sorulduğunda genellikle bu soruya net bir cevap veremezler. Bu da veri toplamasında eksik bilgiye neden olduğu için bu konula ilgili net araştırma sonuçlarına ulaşılamamaktadır. Yapılan araştırmalarda ve incelenen çalışmalarda aldatmanın sadece sorunlu ilişkilerde değil aynı zamanda iyi giden ilişkilerin sonucunda da aldatmanın gözüktüğü ortaya konmuştur. Genel olarak nedenine bakıldığındaysa ilişkinin doyumsuzluğu sonucunda aldatmayla karşılaşılmaktadırlar.

Alan yazılarında erkeklerin kadınlardan daha çok aldatmasının sebebi olarak hayata daha çok katılım sağlamaları,iş aantısına daha erken giriş yapmaları ve kendilerince daha çok insanla karşılaşıp ilişki çeşitliliğine daha çok maruz kalmaları neden olarak gösterilmiştir.Son dönemlerde kadınların iş yaşamına daha çok dahil olmasıyla birlikte kadın ve erkekler arasındaki aldatma oranları birbirine yaklaşmıştır.

KADIN VE ERKEKLERİN İLİŞKİYE BAKIŞI

Kadınlar romantik ilişkilerinde daha çok duygusal sadakatsizlikle ilgili kuşkular yaşarken, erkekler cinsel sadakatsizlikle ilgili kuşkular yaşar. Bu durum, kıskançlığı evrimsel olarak açıklayan görüşlerle paralellik gösterir. Cinsel ve duygusal aldatmanın birbirinden farklı iki durum oldukları ve farklı duygu durumlarına sebebiyet verdikleri görülmüştür. Duygusal aldatma koruyucu kıskançlık duygusunu uyandırırken, cinsel aldatma öfke uyandırabilir.

Evlilik sınırlarının bir çeşit ihlali olan aldatma , ister açıkça var olan ister varsayılan bir durum olsun, ilişki içerisinde verilen sözlerin bozulması ve hayallerin yıkılmasıdır. Her zaman boşanma ile sonuçlanmasa da aldatma daima ilişkileri etkilemektedir ve çoğu çift için bu etki olumsuz ve acı verici olmaktadır. Erkeklerin eşlerinin kendilerini cinsel olarak aldattıklarından şüphelenmeleri ya da evlilik dışı ilişkinin varlığından haberdar olmaları, kimi zaman aile içi şiddet ve cinsel zorlamaya zemin hazırlayabilmektedir. Aldatma, saldırganlık gösterme gibi davranışsal sonuçların yanında üzüntü, öfke, kaygı, utanç, intikam, incinme, kıskançlık, mahcubiyet gibi sıkıntı verici çeşitli duyguların kombinasyonunu beraberinde getirmektedir.

Erkeklerde saplantılı bağlanma stiline sahip olma, güvenli, korkulu ve özellikle kaçıngan bağlanmaya sahip olmaya göre duygusal aldatmayı daha stres verici bulmayı yordamaktadır. Kadınlarda ise kaçıngan bağlanma tarzına sahip olma, saplantılı ve korkulu bağlanmaya göre cinsel aldatmayı daha stres verici bulmayı yordamaktadır. Bağlanma stillerinin ortaya çıkışında önemli rol oynayan ebeveynlik stillerinin, aldatma, cinayet işleme, hırsızlık yapma gibi risk almaya yönelik davranışlarla ilişkisinin incelendiği bir çalışmada ulaşılabilir ve cevap verici ailelerde büyüyen yetişkinlerin, evlilik dışı cinsel birlikteliğe tolerans gösterme oranının daha düşük olduğu ve bebeklik döneminde babanın gösterdiği yakınlığın yetişkinlik döneminde kişilerin aldatmaya yönelik tutumlarını olumlu yönde yordadığı söylenmektedir.

ALDATMANIN ACI GERÇEĞİ

 • Her ilişkinin aldatma gerçeği olduğu unutulmamalıdır.

 • Erkekler cinsel birliktelik, cinsel farklılık aradıkları için aldatırlar. Kadınlarsa aşk hayatı bittiği duyguları bittiği için aldatır.

 • Aldatan kişiler aldatıldıkları fark edildiğinde ilk duyguları inkar etmektir.

 • Sosyal medyanın ve televizyonun etkisiyle aldatma oranlarının arttığı görülmektedir.

 • Aldatma, herkes için geçerli; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, sosyal ve ekonomik düzey ve kültür ayrımı bulunmuyor.

 • Evlilikte aldatmanın en az olduğu dönem ilk senelerdir.

 • Kadınlar ilişkilerinde mutluyken aldatmazken erkeklerin aldatması için ilişkilerde mutsuz olmasına gerek yoktur. Cinsellik odaklı baktıkları için aldatma olasılıkları yüksektir.

 • Aldatma olmasın diye çocuk sahibi olmaya çalışmak ilişkiyi kurtarmaz.

 • Aldatan ilişkiden en çok intikam almaya çalışan kadınlardır.

 • Aldatmanın boşanma nedeni olduğu durumlar oldukça azdır.

 • Aldatan kişi aldattığı için değil yakalandığı için daha çok üzülmektedir.

YAZARIN FİKRİ 🙂

Bir insanla ortak paydada buluşurken hem kendinizin sınırlarına hem de onun sınırlarına dikkat etmeniz gerekmektedir. Sınır aşımı olduğunda ya da bir taraf daha fazla fedakarlık yaptığında ilişki zarar görmektedir.

İlişkilerde duygular bitebilir, insanlar değişebilir. Sevginin bitmesi çok ütopik bir durum değildir. Asıl mesele biten sevginin ardından ne yaptığınızdır. Biten ilişkiyi nasıl andığınız arkasından nasıl konuştuğunuzdur.

Aldatma benim dünyamda kabul edilecek bir durum değil. Eğer aldatma davranışını göstermek istiyorsanız bir ilişkiyi bitirin daha sonra yenisine başlayın. Aynı anda iki ilişkiyi beraberinde götürmek ahlak seviyesinin düşüklüğü ve saygısızlık göstergesidir. Biten bir ilişkiden sonra yeniden istediğiniz kişiyle istediğiniz şekilde ilişki yaşayabilirsiniz ve bu kimseyi ilgilendirmez. Ama aynı anda iki ilişkiyi yaşamak bunu da normal göstermek kişilik bozukluğudur. Bazı hastalıklar tanı konulmadan yaşanır ve bana göre de aldatma bir hastalık biçimidir. Hele de bazı insanların bir kalbe iki kişiyi sığdırabileceğini söylemesi akli sınırlar dışına çıkmış birey olduğunun göstergesidir. İşin özü kalp birini sever sevgisi biter bittikten sonra başkasını da sevebilir. Ama aynı anda iki kişiyi asla. Sevginin, saygının olduğu ilişkiler kurabilmeniz dileğiyle..

Bu gönderiyi değerlendir
Yorum yapın