Grafoloji Nedir? Grafoloji Teknikleri Nelerdir? 2024

Bu makalemizde grafoloji nedir ve grafoloji teknikleri nelerdir gibi konularda bilgiler aktaracağız. İnsanı tanımak, yorumlamak, mutlu kılmak, takıntılardan kurtarmak, arındırmak, hızlı yorum ve hızlı sonuç için mutlaka bu uygulamayı yaptırmak gerekiyor.

Grafoloji nedir?

Grafoloji nedir sorusu son derece merak edilen bir konudur. Bu bilim, el yazısı, resim veya imzadan kişinin karakterini, duygularını, düşüncelerini, ruh halini ve psikolojik sorunlarını ortaya çıkarmaya yarayan bilimdir.

M.Ö. 5000’li yıllarda ilk Çin’de kullanılan bu yöntem, şu anda adli vakalarda, çocukların yeteneklerini, becerilerini ve bilinç altını belirlemede, evlilik hazırlıklarında, kız ve erkek ilişkilerinde ve daha birçok psikolojik olaylarda kullanılmaktadır.

Bu yöntem Osmanlı devletinde Enderun Mektebi’nde, istihbarat çalışmalarında kullanılmıştır. Günümüzde de çok sık olmamakla beraber halen kullanılmaktadır.

Grafoloji tarihi

Grafolojik analiz sayesinde, bir kişinin psikolojik durumunu tanımlayan yazı kalıplarını analiz etmek mümkündür. Bu bilim, uzun zamandan beri tartışmaların bir nedeni olmuştur. Bu tekniği destekleyenler, beynin, yazıyı uygulayan kaslar boyunca sinyaller göndermesini sağlar. 

Yazan el değil, beyindir teorisi üzerinde durmuşlardır. Eğitimli bir grafolog, el yazısının ilgili özelliklerini ve bunların etkileşim şeklini tanımlar. Harflerin tanımlanması ve imzaların analizi yoluyla entelektüel, duyuşsal ve sosyal alanlardaki davranışları onaylayan bir psikolojik rapor hazırlamak da mümkündür.

Grafoloji Nedir?
Grafoloji Nedir?

Grafolojinin faydaları nelerdir?

Grafoloji, kendimizi ve etrafımızı saran bir aracıdır. Grafolojik analiz, birkaç uygulamaya sahiptir. El yazısının özelliklerinin analizi gibi görünüşte bu kadar basit olan bir yöntemle insanları derinlemesine tanıma imkânı, grafolojiye birçok bilgi alanında kullanılma imkânı verir.

Psikoloji alanında bu bilim, bir kişilik testi ve insanın derin bir araştırmasıdır. Hasta tanısına, tipolojinin tanımlanmasına ve kişiliğin değişmesine katkıda bulunur. Yazmanın bir tedavi boyunca yaşadığı değişikliklerin analizi, grafik sembollerin psişizmlerinin evrimi ile aynı birey için yönlerini değiştirmesi koşuluyla hastanın evrimini bilmeye izin verir.

Geleneksel klinik tıpta ve psikiyatride grafoloji testler, zihinsel, psikomotor ve somatik hastalıkların teşhisinde ve tedavilerin evrim kayıtlarında tıp uzmanına yönlendirir. Bu bilim sayesinde fiziksel sorunlar bile önceden tespit edilebilir. Bir kişinin karşılaştırmalı analizi, solunum, dolaşım ve hareketsizlik bozukluklarının erken teşhisine izin verir.

Bu bilim geleceğe umut veriyor!

Bu etkili bilim, çocukların 6 yaşından itibaren ev, okul ve çevre duyarlılığını ortaya çıkarırken, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki çocuklarında hangi mesleğe meyilli olduğunu anlamak için bire bir etkili olmaktadır.

Bu bilim, kişinin üniversite öğreniminde ergenliğin geçişiyle, hayata bakışını aşağı yukarı ortaya çıkarabilmektedir. Kişinin kendi iç hayatında ev, iş ve aile üçgeninin seyrini görmek için mucizevi bir yöntem olmaktadır.

Özellikle kişinin sosyalliğini, içe kapanıklığını tüm berraklığıyla ortaya çıkarmaktadır. Kişinin 20 yaşından 60 yaşına kadar olan süreci atlamadan yakalayıp, nerede kızgın, nerede üzgün, nerede hayal kırıklığı yaşanmış, nerede sevinçli ve en önemlisi nerede hayata yön verildiğini bu bilim ile bulabilmek mümkün.

Cinayetlerin önüne geçilebilir!

Bu bilim ile kadın, erkek arasındaki sevgi ve nefret döngüsü yakalanarak günümüzdeki kadın cinayetlerine çözüm bulunabileceğini yapılan uygulamalar göstermektedir. Ayrıca ilişkilerde de bu bilim ile tedbirler alınıp uzun soluklu olması sağlanabilir.

Çocukların yetenekleriyle erken tanışıp, hem aile hem de bireyler daha mutlu bir yaşama merhaba diyebilmek için bu bilim çok önemlidir.

Çocukları anlamak mümkündür

Mucizevi uygulama olan bu bilimin, çocuklar üzerinde daha tesirli etkileri vardır. Çocukların zihinleri yetişkinlere göre çok daha berrak olduğundan yaptıkları resim ve yazdıkları yazılar ile kendi iç dünyalarını çok net ortaya koyarlar. Bu da hem eğitimciyi hem de aileyi gereksiz verilerden arındırır. Böylece verilmesi gerekenleri daha hızlı ve daha net vererek sonuca ulaşılmasını kolaylaştırır.

Özellikle kelimedeki harf vurgularına, yataylığına, dikeyliğine, kalınlığına, inceliğine dikkat etmek, verilerin çok sağlıklı alınmasını sağlar.

İyi bir veri için çocuğun yazı ve resim analizinin yanında ailenin de analizini almak daha sağlıklı sonuçlar verecektir.

Mutluluk verir

Bu etkili bilim, iyi bir toplum için çok önemli bir araçtır. Sizde bu kolay ama bir o kadar da etkili olan bu yöntemi öğrenerek, çocuklarınızın yeteneğini, sıkıntılarını, isteklerini açığa çıkararak daha mutlu bir birey yetiştirebilirsiniz.

İlişkilere bir parantez açın. Mutluluk bir imza ile atılırken gelin bu imzayla koca bir kalbi yakalayın ve içini incelemeye başlayın.

Grafoloji teknikleri nelerdir?

Grafoloji teknikleri de oldukça merak edilmektedir. Her insan kendi el yazısıyla ve doğrudan kişiliğiyle bağlantılı bir yazı yazar. Bu bilim, kişiliğinin farklı alanlarında, öfkesinde ve akademik performanslarının ve davranışlarının nedenini anlamalarına izin veren gizli psikolojik komplekslerini tanımaya katkıda bulunur.

Ayrıca, her öğrencinin sistematik yazma çalışması yoluyla risk ve gelişmeleri tespit ederek ilerleme ve gerilemesinin doğrulanmasına yardımcı olur. Bu etkili bilim, grafiksel psikoterapi tedavisi için paha biçilmez bir araçtır. Negatif özellikleri düzeltmeye yönelik uygun grafiksel alıştırmalarla değiştirmek mümkündür. Bunlar birçok küçük kişilik çatışmalarına çözüm olabilir.

Bu, aynı zamanda mesleki yönelime de uygulanabilir ve öğrencilerin becerilerini toplar. Eksik işe alım süreçlerinin yüksek maliyeti ve büyük olumsuz etkisi, personel seçim süreçlerine grafolojik analizlerin alınmasını teşvik eder. Personel seçme ajansları, istenen pozisyona daha uygun olan adayların ilk seçimini yapmak için grafolojik testler uygular ve daha sonra ideal adayların tam bir raporunu yazarlar.

Mükemmel sonuçlar getiren grafoloji, hem ekonomik ve hem de hızlı bir tekniktir. Bu bilim ayrıca, personelin el yazısı çalışmasıyla insan kaynakları şirket organizasyon şeması boyunca doğru şekilde yeniden dağıtılmasını mümkün kılar.

Adli grafoloji, kriminolojide, adalet yardımcısı olarak suçluların kişiliğini belirlemek, şüpheliler tarafından verilen ifadelerin doğruluğunu teyit etmek ve ruhsal değişiklikleri gözlemlemek için de kullanılmaktadır.

Siz de sevgilinizin, çocuğunuzun ve aile bireylerinizin kişiliğini, yeteneklerini ve yapısını tam anlamıyla öğrenmek istiyorsanız İletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.

YouTube video

Grafoloji hangi üniversitelerde var?

Şu an itibariyle devlet üniversitelerinde lisans seviyesinde bu bölüm mevcut değildir. Özel ve vakıf üniversitelerinde ise sadece Üsküdar Üniversitesinde bu bölüm mevcuttur.

Grafoloji testi nasıl yapılır?

Bu bilim, el yazısı analizini kullanarak kişilik özelliklerini ve davranışları anlamaya çalışan bir psikolojik test yöntemidir. Grafoloji testi, bir uzman tarafından yapılması gereken bir değerlendirme sürecidir. Aşağıda, genel olarak testin nasıl yapılacağına dair birkaç adımı bulabilirsiniz:
1.     Uzman seçimi: Testi uygulayacak bir uzman seçmek önemlidir. Bu kişi, grafoloji alanında deneyimli olmalı ve test sonuçlarını doğru bir şekilde yorumlayabilme yeteneğine sahip olmalıdır.
2.     El yazısı örneği: Test yapılacak kişiden el yazısı örneği alınır. Bu örnek, bir metni veya birkaç paragrafı içerebilir. Örneğin, bir mektup veya kendini tanıtan bir yazı gibi.
3.     Analiz süreci: Uzman, el yazısı örneğini dikkatlice analiz eder. Çeşitli faktörleri göz önünde bulundurur, örneğin harflerin şekli, boyutu, eğimi, basıncı, yazının düzeni, boşluklar ve diğer özellikler.
4.     Sonuçların yorumlanması: Uzman, analiz sonuçlarını kişilik özellikleri ve davranışlarla ilişkilendirmek için genel grafoloji bilgisi ve deneyimini kullanır. Örneğin, büyük harflerin kullanımı kişinin dışa dönük veya içe dönük olabileceği hakkında ipuçları verebilir.
5.     Raporlama: Uzman, analiz sonuçlarını bir rapor halinde sunar. Bu raporda, kişinin genel kişilik özellikleri, duygusal durumu veya belirli davranışsal eğilimleri hakkında bilgiler yer alabilir.
Grafoloji testleri, kişinin kişilik özelliklerini kesin bir şekilde belirleme amacıyla kullanılan bilimsel bir yöntem değildir. Bu testler daha çok rehberlik amaçlı kullanılır ve bir uzman tarafından dikkatlice değerlendirilmelidir.
 

Grafoloji uzmanı kimdir?

Grafoloji uzmanı, yazı karakterleri, el yazısı ve çizimler üzerinden kişinin kişiliği, davranışları veya duygusal durumu hakkında analizler yapabilen bir uzmandır. Bu uzmanlar, grafoloji adı verilen bilim dalını kullanarak el yazısı örneklerini inceleyerek çeşitli sonuçlar çıkarmaya çalışırlar.

Kaynaklar: https://en.wikipedia.org/wiki/Graphology

5/5 - (1 vote)
Yorum yapın